ápr 232016
 
Az ifjú asszonyka dicsekszik a barátnőjének:
– Már egy év óta vagyok férjnél, 
de még egyszer sem volt nézeteltérés köztem és a férjem között. 
Ha igazam van, azt a férjem rögtön belátja.
– És ha a férjednek van igaza?
– Az még nem fordult elő.
ápr 232016
 
Kovács másodszor nősül. Esküvő után így szól ifjú nejéhez:
– Szívecském, egy nagy hibámat elfelejtettem megmondani neked.
– Mi az a nagy hiba?
– Sokszor minden ok nélkül féltékenykedem.
A neje megnyugtatja:
– Nálam nem fogsz minden ok nélkül féltékenykedni.
ápr 232016
 
Kovácséknál házibuli van. Hajnalban, fél 3-kor csöngetnek, 
az alattuk lakó áll az ajtóban.
– Mit akar? – kérdi tőle Kovácsné.
– A feleségem üdvözletét küldi, és szépen kéri, 
lesz szíves kölcsönadni a hosszú partvist.
– Hajnali fél háromkor? Minek?
– Fel akar kopogni, hogy hagyják már abba az ugrálást.
ápr 232016
 
Egy jogszigorló házasságjogból vizsgázik, 
de a legegyszerűbb kérdésre sem tud felelni. 
A tanár mindenáron segíteni akar rajta,
 s ezért a következő könnyű kérdést teszi fel:
– Nézze, kérem, tegyük fel, hogy maga el van jegyezve, 
és én egy fél órával a házasságkötés előtt elcsábítom a 
menyasszonyát. Házasságtörés ez?
– Igen.
– Jaj, kérem, hogyan lehet ez házasságtörés, 
hiszen maga akkor még nem nős.
– De a tanár úr igen
ápr 232016
 
Egy társaságban azt mondja valaki:
– Nincs olyan nő a világon, aki titoktartó lenne.
– Tévedés – szólt közbe Kovács –, 
én például már 15 éve képtelen vagyok megtudni a feleségemtől, 
mire költi azt a sok pénzt.
ápr 232016
 
János bácsi folyton veszekszik az asszonnyal, 
lármájuktól hangos az utca.
– Ha olyan rosszul bánik magával – 
tanácsolja valaki a feleségnek –, miért nem válik el tőle?
– Azért, lelkem – hangzik a válasz –, 
mert még nem vagyunk megesküdve.
ápr 232016
 
Egy férj mondja:
– Na, most sikerült végre nőm szívében háttérbe szorítani a kutyát.
 Most már enyém az első hely.
– Hogy csináltad ezt?
– Hát tudod, a kutya nem eszi meg, amit főz, de én megeszem.