ápr 232016
 
Kovács nagyon ideges, és elmegy az idegorvoshoz. 
A felesége is elkíséri, és kint várja a várószobában.
 Az orvos megvizsgálja Kovácsot, aztán azt mondja neki:
– Önnek valami krónikus gátlása van, 
amely minden életörömétől megfosztja.
– Pszt… – csitítja Kovács –, kint ül a várószobában.
ápr 232016
 
Pistike ijedten hátrál egy nagy farkaskutya elől.
– Ne félj – bátorítja a kutya gazdája –, 
hisz látod, hogy milyen barátságosan csóválja a farkát.
Pistike szepegve válaszol:
– De elöl morog, és én nem tudom, melyik végének higgyek.
ápr 232016
 
Egy társaságban azt mondja valaki:
– Nincs olyan nő a világon, aki titoktartó lenne.
– Tévedés – szólt közbe Kovács –, 
én például már 15 éve képtelen vagyok megtudni a feleségemtől, 
mire költi azt a sok pénzt.
ápr 232016
 
Kedélybeteg páciensének tanácsokat ad kezelőorvosa:
– Igyekezzék vidám dolgokra gondolni. 
Próbáljon például munka közben énekelni.
– Ez lehetetlen, doktor úr.
– Miért?
– Mert klarinétos vagyok.
ápr 232016
 
Kovács beállít a rendőrségre, és azt mondja az ügyeletesnek:
– Kérem, eltűnt a feleségem, itt a fényképe, keressék meg.
– A rendőrtisztviselő ránéz a fényképre, és megkérdi:
– Miért?
ápr 232016
 
Pistike hittanra jár. A tanító megkérdi tőle:
– Na, Pisti, mondd meg nekem, 
miért imádkozunk mi a mindennapi kenyerünkért és 
nem a mindenheti vagy mindenhavi kenyérért?
– Hogy ki ne száradjon – mondja Pistike.
ápr 232016
 
Kovács, a szenvedélyes keresztrejtvényfejtő, 
elmegy egy szemorvoshoz:
– Doktor úr, legyen szíves vizsgálja meg a szememet, 
mert nem jól látok. 
Valószínűleg a sok keresztrejtvényfejtés ártott meg.
– Hogyhogy?
– Az egyik szememmel csak vízszintesen,
 a másikkal pedig csak függőlegesen tudok olvasni.
ápr 232016
 
János bácsi folyton veszekszik az asszonnyal, 
lármájuktól hangos az utca.
– Ha olyan rosszul bánik magával – 
tanácsolja valaki a feleségnek –, miért nem válik el tőle?
– Azért, lelkem – hangzik a válasz –, 
mert még nem vagyunk megesküdve.