ápr 232016
 
Pistike bemegy a tisztítóba, és letesz a pultra egy inget.
– A papám ingét kicserélték – mondja erélyesen –, 
és azt üzeni, hogyha azonnal nem adják vissza az ő ingét, 
idejön, és összetöri a berendezést.
– Hányas inget visel a papád? – kérdik a gyereket.
– Harmincötöst.
– Nohát, akkor mondd meg neki, hogy csak jöjjön.
ápr 232016
 
Pistike ijedten hátrál egy nagy farkaskutya elől.
– Ne félj – bátorítja a kutya gazdája –, 
hisz látod, hogy milyen barátságosan csóválja a farkát.
Pistike szepegve válaszol:
– De elöl morog, és én nem tudom, melyik végének higgyek.
ápr 232016
 
Pistike hittanra jár. A tanító megkérdi tőle:
– Na, Pisti, mondd meg nekem, 
miért imádkozunk mi a mindennapi kenyerünkért és 
nem a mindenheti vagy mindenhavi kenyérért?
– Hogy ki ne száradjon – mondja Pistike.
ápr 232016
 
Az iskolában a vallástanár Dávid és Góliát históriáját meséli, 
majd hozzáteszi:
– Mindez háromezer évvel ezelőtt történt.
– Ejha – kiált fel erre Pistike.
– Pisti, gyere ki – mondja a tanár –, mi az az ejha?
– Ejha, micsoda nagyszerű memóriája van a tanár úrnak!
ápr 232016
 
A tanító felszólítja Pistikét:
– Mondj egy madarat.
– A gólyácska.
– Jól van. Most mondj még egyet.
– A verébke.
– Jól van. De ne mondd azt, hogy gólyácska, 
verébke; mondd, hogy gólya, veréb. Érted?
– Igenis.
– Na akkor mondj még egy madarat.
– A fecs.
ápr 232016
 
A másik szobában tanuló Pistike berohan.
– Papa, papa, mondd el gyorsan, 
mit pusztított el megint a ciklon?
– Elsöpörte a föld színéről a Fülöp-szigeteket.
– Éljen – üvölt Pistike.
– No, de Pisti – kérdi a papa csodálkozva –,
 miért örülsz úgy ennek a katasztrófának?
– Annyival is kevesebbet kell tanulnunk földrajzból.
ápr 232016
 
Pistikétől megkérdezi valaki, hogy tudja-e,
 miért van olyan hosszú nyaka a zsiráfnak?
– Azért – feleli Pistike –, 
mert a feje olyan messze van a törzsétől, 
hogyha nem volna Olyan hosszú a nyaka, 
hát nem lenne, ami összekösse.