ápr 232016
 
Egy ember elmegy az orvoshoz, és elpanaszolja, 
hogy egész éjjel nyitott szájjal alszik.
 Az orvos megvizsgálja, aztán így szól:
 – Kérem magának az a baja, hogy szűk az arcbőre.
 Ha a szemét behunyja, a szája kinyílik.
ápr 232016
 
A neves filmsztár rosszul érzi magát, elmegy az orvoshoz, 
és tanácsot kér.
– Művésznő – mondja az orvos –, önnek változatosságra van szüksége.
– Kérem – csodálkozik a művésznő –,
 az utolsó tizenkét hónapban volt két férjem, négy lakásom, 
három autóm, tizenegy szakácsnőm és egy válóperem, 
milyen változatosság van még?
ápr 232016
 
Az orvoshoz beállít egy beteg, és azt mondja:
– Doktor úr, nagyon rosszul érzem magam. 
Azt hiszem, nem érem meg a holnapot.
A doktor megvizsgálja, aztán így szól:
– Ostobaság, amit beszél. Nincs magának semmi baja, 
képzelődés az egész. Maga egy közönséges hipochonder.
A beteg eltávozik, és másnap valóban meghal. 
Az orvos, mikor meghallja, megcsóválja a fejét:
– Érdekes, mire képes a képzelődés…
ápr 232016
 
Kovács nagyon ideges, és elmegy az idegorvoshoz. 
A felesége is elkíséri, és kint várja a várószobában.
 Az orvos megvizsgálja Kovácsot, aztán azt mondja neki:
– Önnek valami krónikus gátlása van, 
amely minden életörömétől megfosztja.
– Pszt… – csitítja Kovács –, kint ül a várószobában.
ápr 232016
 
Kedélybeteg páciensének tanácsokat ad kezelőorvosa:
– Igyekezzék vidám dolgokra gondolni. 
Próbáljon például munka közben énekelni.
– Ez lehetetlen, doktor úr.
– Miért?
– Mert klarinétos vagyok.
ápr 232016
 
Kovács, a szenvedélyes keresztrejtvényfejtő, 
elmegy egy szemorvoshoz:
– Doktor úr, legyen szíves vizsgálja meg a szememet, 
mert nem jól látok. 
Valószínűleg a sok keresztrejtvényfejtés ártott meg.
– Hogyhogy?
– Az egyik szememmel csak vízszintesen,
 a másikkal pedig csak függőlegesen tudok olvasni.
ápr 232016
 
Egy hölgy panaszkodik az orvosnak:
– Doktor úr, én oly ideges vagyok, 
hogy éjjel felébredek, 
és le-fel járkálok a szobában. 
Nem tud erre valami orvosságot?
– Dehogynem – mondja az orvos –,
 mielőtt lefekszik, hintse tele a padlót szögekkel.
ápr 232016
 
Kovács nagyon köhögött. Elment az orvoshoz csillapítóért.
A gyógyszerész azonban tévedésből valami erős hashajtót 
adott a receptre.
Másnap délelőtt az orvos az utcán találkozik Kováccsal:
– Na, hogy van? Köhög még?
– Nem merek!
ápr 232016
 
Kovács fia orvos lett, holott az apja azt szerette volna, 
ha mérnök lesz belőle. 
Valaki megkérdezi tőle, hogy legalább ügyes orvos-e a fia?
– Ugyan – mondja Kovács dühösen –, 
a múltkor is hat hétig kezelt valakit sárgaság ellen, 
és a végén kiderült, hogy az illető egy japán.
ápr 232016
 
Három orvos, egy francia, egy német és egy amerikai 
arról vitatkozik, hol fejlettebb az orvostudomány.
– Párizsban – szól a francia – 
egy embernek le kellett vágni a kezét, mire műkezet adtunk neki, 
amellyel éppen úgy dolgozik, mint azelőtt.
– Ez semmi – feleli a német –, 
egy embernek amputáltuk mind a két lábát. 
Műlábakat adtunk helyébe, és most még jobban fut, mint azelőtt.
– Ez mind semmi – jegyzi meg az amerikai –, 
nálunk egy embernek a háborúban ellőtték a fejét. 
Műfejet tettünk rá, és ez az ember 
ma az egyik legkiválóbb tábornokunk.