ápr 232016
 
A szórakozott tanár úr nagy csomaggal megy haza.
– Mi van a csomagban? – kérdi tőle a felesége.
– Egy hintalovat vettem a kisfiunknak.
– Te szerencsétlen – csapja össze a kezét 
kétségbeesetten az asszony –, hiszen nekünk nincs is gyerekünk!
ápr 232016
 
A sebésztanár vizsgáztatja a medikust, 
és a bonckésével a saját szívére mutatva, azt kérdi tőle:
– Mondja meg nekem, hová jutna abban az esetben, 
ha ezen a helyen négy centiméter mélyen belém szúrna?
A medikus rövid habozás után kiböki:
– A börtönbe.
ápr 232016
 
Az iskolában a vallástanár Dávid és Góliát históriáját meséli, 
majd hozzáteszi:
– Mindez háromezer évvel ezelőtt történt.
– Ejha – kiált fel erre Pistike.
– Pisti, gyere ki – mondja a tanár –, mi az az ejha?
– Ejha, micsoda nagyszerű memóriája van a tanár úrnak!
ápr 232016
 
A harmadik általánosban, az utolsó padban, 
két gyerek beszélget óra alatt. 
Amikor a tanító észreveszi,
 összeszidja őket, és megparancsolja, 
hogy büntetésképpen százszor írják le a nevüket.
– Tanító úr kérem, ez nem igazságos
 – mondja sírva az egyik gyerek.
– Miért?
– Azért, mert öt Kis Pálnak hívják, 
engem meg Tótkomlósfalussy Aladárnak.
ápr 232016
 
A leánygimnáziumban az égitesteket magyarázza a tanár.
– Ki tudná nekem megmondani – kérdi –, 
milyen következményekkel járna az, ha a Nap hirtelen kialudna.
Egy lány jelentkezik.
– Nos?
– Elmúlnának a szeplők.